The Last Feast of the Crocodiles
8.5 (میانگین رآی 23 نفر)
- نمره منتقدین
1 امتیاز کاربران (1 رای)

The Last Feast of the Crocodiles ( 1996 )

تاریخ انتشار :1996/02/27
خشکسالی ویرانگر یکی از رودخانه های افریقا باعث شده تا حیوانات وارد یک رقابت مرگبار بشوند ، در حالی که حیوانات در این خشکسالی به دنبال هستند ، فرصتی پیش آمده تا تمساح ها دلی از عزا در بیاورند...
The Last Feast of the Crocodiles

عناوین مشابه

Bowling for Columbine (2002)
8
«مايکل مور» فيلم ساز ريشه هاي قتل ها و خشونت هاي بي هدف را در امريکا مورد بررسي قرار مي دهد...