The Face of an Angel
4.7 (میانگین رآی 3,868 نفر)
37 نمره منتقدین
1 امتیاز کاربران (1 رای)

The Face of an Angel ( 2014 )

تاریخ انتشار :2015/06/19
 هر دو روزنامه نگار و فیلمساز مستند تعقیب داستان یک قتل و مظنون اصلی آن است.
The Face of an Angel

عناوین مشابه

Twilight (2008)
5.2
دختری نوجوان عاشق یک خون آشام می شود و بعد از آن حاضر است هر خطری را بپذیرد تا با او باشد.